Bälten

Som nybörjare startar man alltid med vitt bälte, 10 Kyu.
Efterhand som man graderar byter man bältesfärgen enligt nedanstående lista.
För varje gradering går man hela tiden till en lägre Kyu.
När man graderat till 1 Kyu (3:e bruna bältet) blir nästa gradering till 1 Dan, svart bälte.
Man kan även gradera ytterligare efter svart bälte. Då stiger graderingarna till 2 Dan, 3 Dan o.s.v.


Vitt bälte
Vitt, 10 kyu
Rött bälte
Rött, 9 kyu
Orange bälte
Orange, 8 kyu
Gult bälte
Gult, 7 kyu
Grönt bälte
Grönt, 6 kyu
Blått bälte
Blått, 5 kyu
Blått bälte
Blått, 4 kyu
Brunt bälte
Brunt, 3 kyu
Brunt bälte
Brunt, 2 kyu
Brunt bälte
Brunt, 1 kyu
Svart bälte
Svart, 1 dan
Svart bälte
Svart, 2- dan