Dojo

En dojo är en lokal där en traditionell japansk konstart utövas. Ordet kan uttydas “platsen för studier” alternativt “en plats där Vägen utövas”. Den sistnämnda uttydningen anspelar starkt på zen, och trots att ordet främst förknippas med budo, de japanska kampsporterna, kallas även meditationssalar inom zen för dojo.

Inom karate blir ordet dojo ofta synonymt med träningslokal men dojon kan även, såsom ofta i äldre japansk budo,  främst ha en rituell funktion medan själva träningen sker någon annanstans – ofta utomhus. En traditionell japansk dojo har oftast en plats längst fram, shomen, som typiskt har något slags shintoaltare längst fram.  Altaret har ofta bilder av stilens grundare, och i väst ersätts ofta shintoaltaret med en bild av stilens grundare.

Vår klubb har stilen shotokan karate grundad av Gichin Funakoshi 1868-1957.