Vad är Kata?

Man tränar Kata för att lära sig tekniker och rörelser på rätt sätt. En kata utförs genom att man tänker sig att en eller flera motståndare attackerar en från olika håll. 

Man skall då göra vissa blockeringar och kontringar mot de tekniker som anfallaren gör. Teknikerna måste göras med full balans, styrka och exakt så som de lärts ut. Kata anses av många karateutövare som den mest teknik- och koncentrationskrävande delen av karateträningen. 

I tabellen nedan finns vår klubbs Kator i stigande ordning för olika bältesgrader.
Vissa bältesgrader kräver flera nya Kator, men till de lägre graderingarna börjar man med de enklare Katorna.

Varje Kata i tabellen är länkad till en sida med filmklipp för både utförande och Bunkai. Vi har även lagt in en tecknad beskrivande variant av Katan i PDF-format som man kan printa ut och ta med sig till träningslokalen för att öva.

Katans namn Länk
Taikyoku Shodan  Taikyoku Shodan
Heian Shodan  Heian Shodan
Heian Nidan  Heian Nidan
Heian Sandan  Heian Sandan
Heian Yondan  Heian Yondan
Heian Godan  Heian Godan
Bassai Dai  Bassai Dai
Meikyo  Meikyo
Kanku dai  Kanko dai
Jiin  Jiin
Jion  Jion
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Bunkai

När man utför en Kata skall man även kunna förklara vad de olika rörelserna, som man utför, betyder.
Man skall kunna förklara vilka grepp/slag man utför mot den tilltänkta motstådaren och visa detta tillsammans med en partner.

Även om en Kata i teorin har vissa tilltänkta tekniker, finns det en bred tolkningsgrad i utförandet. En blockering av spark/slag kan beskrivas på olika sätt så länge rörelsemönstret följer Katans utformning, och har en bra förklaring på den utförda rörelsen.

 

Varje gång man graderar till ett nytt bälte, måste man kunna visa en eller flera Kator som man behärskar.

Efterhand som man stiger i bältesgraderna skall man fortfarande behärska samtliga Kator man lärt sig sedan tidigare.
På en gradering kan det mycket väl hända att man blir ombedd att utföra en Kata som man lärt sig för länge sedan.
Man skall då även kunna förklara Bunkai  för Katan.

Nedan finns fler exempel på olika Kator.

  

Chinte 

 

Gankaku 

 

Tekki Nidan 

 

Tekki Shodan 

 

Tekki Sandan